صفر تا صد دریافت گواهینامه رانندگی بین المللی

دارنده گواهینامه موظف است ظرف یک ماه با مراجعه به واحد مربوط برای دریافت گواهینامه رانندگی جدید اقدام نماید. ماده26ـ راهنمایی و رانندگی موظف است در صورتی که گواهینامه رانندگی اشتباه یا ناقص صادر شده باشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص، گواهینامه صحیح صادر کند و به وی تحویل دهد.

ماده18ـ در صورتی که دارنده یک نوع گواهینامه بخواهد برای دریافت نوع دیگر گواهینامه اقدام نماید، موظف است در آزمونهای مربوط شرکت کند.

تمدید گواهینامه رانندگی مربوط به گواهینامه های پایه یک، پایه دو، پایه سه و موتورسیکلت بوده و شامل گواهینامه بین المللی نمی شود.

سوالات آیین نامه ۱۴۰۱باجواب

نمونه سوالات گواهینامه پایه سوم – نمونه سؤالات آییننامه رانندگی جدید شامل چه مواردی است؟ ماده4ـ دارندگان گواهینامههای رانندگی موتورسیکلت و پایه سوم در اولین مرحله صدور در سال اول مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژهای میباشند که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات این آییننامه گواهینامه رانندگی آنان تا سقف مندرج در ماده (3) معتبر خواهد بود. ماده ۲۷ الف: هرگاه در خواست کننده به تصدیق آزمایش کنندگان در کلیه آزمایشها موفق شود گواهی نامه مورد تقاضا پس از اخذ مدارک مقرر به نام او صادر و تسلیم میگردد. ماده22ـ دارندگان گواهینامههای معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان) میتوانند تا شش ماه پس از ورود، در ایران رانندگی نمایند.

ایین نامه رانندگی

متقاضیان تنها در صورت حضور در داخل کشور میتوانند بهصورت آنلاین تقاضای خود را ثبت کنند. پایینترین کلاس گواهینامه رانندگی در استان انتاریو کانادا کلاس جی 1 است و برای دریافت آن نیاز به سابقه رانندگی یا بیمه اتوموبیل نیست و تنها باید معاینه چشم، آزمون آیین نامه و مقررات رانندگی، و یک آزمون رانندگی شهری مقدماتی را گذراند. اگر نیاز به ترجمه رسمی فوری گواهی اصالت گواهینامه و سوابق رانندگی و یا بیمه خودرو خود داریم، مراجعه به یک دارالترجمه رسمی فارسی در شهر خود یا نزدیکترین شهر می تواند گزینه خوبی باشد. ۵. دفاتر اصلی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران بهمنظور تحویل فوری گواهینامه رانندگی بینالمللی کجاست؟ ماده 24ـ مأموران سیاسی و کنسولی و اعضای سازمانهای بینالمللی میتوانند برای تبدیل گواهینامههای خود مدارک مندرج در ماده (23) این آییننامه را حسب مورد از طریق وزارتخانههای امور خارجه و کشور به راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند. ماده 28ـ در صورت ارتکاب و تعدد تخلفات مهم و پرخطر رانندگی، بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1389 ـ با راننده متخلف رفتار خواهد شد. اولین مرحله آزمون رانندگی، آزمون آیین نامه مقدماتی است و مرحله بعدی آزمون آیین نامه اصلی و آزمون شهری در نهایت نشان دهنده تسلط شما بر رانندگی است.

ماده16ـ مندرجات گواهینامه رانندگی شامل جدول انواع گواهینامه، پایه گواهینامه رانندگی، شناسه اطلاعات دارنده، مدت اعتبار، مشخصات راننده (کدملی)، نام واحد صادرکننده، امضای مقام صادرکننده، شماره و تاریخ صدور، عکس درخواستکننده، مهر واحد صدور و سایر مشخصات مرتبط با نوع گواهینامه حسب تشخیص راهنمایی و رانندگی میباشد. تبصره ـ در صورت کشف نقص عضو مؤثر از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی و عدم قید آن در گواهینامه رانندگی، گواهینامه رانندگی اخذ میشود و تا زمان بررسیهای پزشکی و اعلام امکان صدور گواهینامه مجدد، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند هنگام بررسی گواهینامه رانندگان در صورتی که تاریخ اعتبار آن سپری شده باشد، گواهینامه رانندگی را با ارایه رسید اخذ و پس از اعمال قانون، گواهینامه یاد شده را برای تمدید یا تجدید به اداره مربوط ارسال نمایند. ماده3ـ مدت اعتبار انواع گواهینامه رانندگی ده سال است و پس از پایان اعتبار آن و در صورت احراز سلامت جسمی و روانی، برای دورههای ده ساله تجدید میشود. تبصره1ـ دستورالعمل نحوه زمانبندی و ضوابط چگونگی انجام آزمونها تجدید، تمدید اعتبار و تجدید آزمون در صورت مردود شدن درخواستکننده توسط راهنمایی و رانندگی تهیه میشود.

ماده25ـ صدور گواهینامه مجدد برای کسانی که گواهینامه رانندگی آنان توقیف شده باشد امکانپذیر نیست و در صورت صادر شدن و تحویل از درجه اعتبار ساقط میباشد و به وسیله راهنمایی و رانندگی اخذ و ابطال خواهد شد. راهنمایی و رانندگی هنگام تجدید، تمدید یا تعویض گواهینامه، ضمن دریافت گواهی سلامت جسمی و روانی از درخواستکننده، میتواند آزمونهای لازم را از وی به عمل آورد. سابقه رانندگی کمتر از یکسال (به عنوان مثال در استان انتاریو) باعث نمی شود که شما پس از معاینه چشم، و آزمون آیین نامه رانندگی و جاده، بتوانید به جای اکتفا کردن به دریافت گواهینامه رانندگی جی1 (که با آن نمی توانید در اتوبان، پس از نیمه شب، یا مستقلا و بدون حضور راننده مجرب دارای گواهینامه کامل رانندگی کنید)، درخواست گواهینامه رانندگی جی2 را نمایید. پس از قبول شدن، چنانچه گواهینامه قبلی پیشنیاز دریافت گواهینامه مورد درخواست باشد، گواهینامه قبلی از درخواستکننده اخذ و گواهینامه جدید صادر و به وی تحویل میشود. ماده20ـ در صورتی که گواهینامه رانندگی مفقود شود یا از بین برود، دارنده آن میتواند درخواست صدور المثنا نماید، پس از احراز درستی ادعای درخواستکننده و سپری شدن حداکثر دو ماه از زمان اعلام، گواهینامه المثنا صادر و به وی تسلیم میشود.

تست ایین نامه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × یک =